Duaje Natyrën

Duaje Natyrën
Prix: GRATUIT
Catégorie: Forme et santé
Non évaluée
Date de publication: 17 avril 2018
Société: Enxhiana Alimeta
Taille: 36.71 MB
Version: 1.0
Type d’appli: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Description

Duaje Natyrën është një aplikacion i cili thjeshtëzon procesin e përzgjedhjes së produkteve ushqimore për konsumatorët. Ky aplikacion konsiston në informimin e konsumatoreve rreth produkteve ushqimore që ata konsumojne. Ai e realizon këtë nëpërmjet ofrimit të informacionit të marrë nëpërmjet analizimit paraprak laboratorik të përbërësve ushqimor që përmban një produkt i caktuar. Me anë të një aparati celular, përdoruesi do të skanojë barkodin e vendosur ne ambalazhin e produktit dhe më pas aplikacioni do t’i shfaqë një vlerësim të vlerave ushqyese dhe përbërësve të tjerë sipas një shkalle të caktuar.

Installer / Voir dans App Store

Captures d'écran de l'application


Avis des utilisateurs

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerVoir dans App Store